โรงกลั่นอันดับ 2 ของโลก

โรงกลั่นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ผลิตน้ำมันเครื่อง SKZiC

น้ำมันเครื่อง SKZiC ที่ขายในประเทศไทย นำเข้าทั้งเเกลลอนจากโรงกลั่นเเห่งนี้ มิได้นำเข้ามาบรรจุในไทย